Uchwała Nr XXV/168/2009 Rady Gminy Malanów z dnia 11 lutego 2009 roku w sprawie przyznawania stypendium za wyniki w nauce dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, dla których Gmina Malanów jest organem prowadzącym.