Uchwała nr XLV/299/2022 Rady Gminy Malanów z dnia 23 listopada 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Malanów na lata 2022-2033