Uchwała nr XLV/298/2022 Rady Gminy Malanów z dnia 23 listopada 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.