Uchwała Nr XXV/169/2009 Rada Gminy Malanów z dnia 11 lutego 2009 roku w sprawie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009.