Uchwała nr XLV/297/2022 Rady Gminy Malanów z dnia 23 listopada 2022 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od tego podatku na 2023 rok.