Uchwała nr XLV/295/2022 Rady Gminy Malanów z dnia 23 listopada 2022 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2023 rok.