Uchwała nr XLV/294/2022 Rady Gminy Malanów z dnia 23 listopada 2022 roku w sprawie uznania za bezzasadną skargi na działalność Wójta Gminy Malanów.