Uchwała nr XLV/293/2022 Rady Gminy Malanów z dnia 23 listopada 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.