Uchwała nr XLV/291/2022 Rady Gminy Malanów z dnia 23 listopada 2022 roku w sprawie przejęcia od Województwa Wielkopolskiego zadania zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 470, położonymi w granicach administracyjnych Gminy Malanów.