Uchwała Nr XXV/170/2009 Rady Gminy Malanów z dnia 11 lutego 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę ulicy Stawiszyńskiej w Malanowie.