Zarządzenie nr 246/Z/2022 Wójta Gminy Malanów z dnia 16 listopada 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok