Zarządzenie nr 245/Z/2022 Wójta Gminy Malanów z dnia 15 listopada 2022 roku w sprawie Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej