Zarządzenie nr 244/Z/2022 Wójta Gminy Malanów z dnia 15 listopada 2022 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej