Zarządzenie nr 243/Z/2022 Wójta Gminy Malanów z dnia 14 listopada 2022 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Malanów na rok 2023