Zarządzenie nr 242/Z/2022 Wójta Gminy Malanów z dnia 14 listopada 2022 roku w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Malanów na lata 2023 - 2033