Zarządzenie nr 241/Z/2022 Wójta Gminy Malanów z dnia 28 października 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022