Uchwała Nr XXV/171/2009 Rady Gminy Malanów z dnia 11 lutego 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę  traktu pieszo-jezdnego w Malanowie.