Uchwała Nr XXV/172/2009 Rady Gminy Malanów z dnia 11 lutego 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę ulicy Wiatracznej w Malanowie.