Uchwała Nr XXV/173/2009 Rady Gminy Malanów z dnia 11 lutego 2009 roku w sprawie zaciągania kredytu na budowę ulicy Północnej w Malanowie.