Zarządzenie nr 240/Z/2022 Wójta Gminy Malanów z dnia 20 października 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022