Uchwała Nr XXV/176/2009 Rady Gminy Malanów z dnia 11 lutego 2009 roku  w sprawie zmian w budżecie gminy na  2009 rok.