Zarządzenie Wójta Gminy Malanów nr 237/Z/2022 z dnia 22 września 2022 r. w sprawie określenia stawek czynszu za lokale użytkowe