Zarządzenie Nr 236/Z/2022 Wójta Gminy Malanów z dnia 22.09.2022 r. w sprawie objęcia przez Gminę Malanów dodatkowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kaliszu