Uchwała Nr XXV/177/2009 Rady Gminy Malanów z dnia 11 lutego 2009 roku w sprawie stawek czynszu w lokalach użytkowych stanowiących własność Gminy Malanów i zwolnień dla jednostek organizacyjnych Gminy Malanów oraz osób trzecich.