Zarządzenie Nr 235/Z/2022 Wójta Gminy Malanów z dnia 15.09.2022 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Malanów na 2023 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej