Uchwała Nr XXV/178/2009 Rady Gminy Malanów z dnia 11 lutego 2009 roku w sprawie przyjęcia zmiany statutu Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina".