Uchwała Nr XLI.276/2022 Rady Gminy Malanów z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie zasad wynajmu lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Malanów