Uchwała Nr XXVI/179/2009 Rady Gminy Malanów z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Kultury, Sportu i Porządku Publicznego na 2009 rok.