Uchwała Nr XXVI/180/2009 Rady Gminy Malanów z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie zatwierdzenie Planu Odnowy Miejscowości Bibianna.