Uchwała Nr XL/274/2022 Rady Gminy Malanów z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Malanów na lata 2022-2033