Uchwała Nr XL/273/2022 Rady Gminy Malanów z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok