Uchwała Nr XL/272/2022 Rady Gminy Malanów z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie Kotwasice, gmina Malanów