Uchwała Nr XL/271/2022 Rady Gminy Malanów z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których Gmina Malanów jest organem prowadzącym