Uchwała Nr XL/270/2022 Rady Gminy Malanów z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Malanów na rok szkolny 2022/2023