Uchwała Nr XXVI/183/2009 Rady Gminy Malanów w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Dziadowice.