Uchwała Nr XXVI/184/2009 Rady Gminy Malanów z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Poroże.