Uchwała Nr XXVI/186/2009 Rady Gminy Malanów z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.