Petycja dotycząca budowy elektrowni wiatrowych

Sprawę załatwia Sekretarz Gminy

Przewidywany termin załatwienia: nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia