Uchwała Nr XXVI/187/2009 Rada Gminy Malanów z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/157/2008 Rady Gminy Malanów z dnia 22 grudnia 2008 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Malanów.