Uchwała Nr XXVII/188/2009 Rady Gminy z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.