Uchwała Nr XXXVIII/264/2022 Rady Gminy Malanów z dnia 24 maja 2022r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Malanów na lata 2022-2033