Uchwała Nr XXXVIII/263/2022 Rady Gminy Malanów z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok