Uchwała Nr XXXVIII/262/2022 Rady Gminy Malanów z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Gminy Malanów