Uchwała Nr XXXVIII/261/2022 Rady Gminy Malanów z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/208/2021 Rady Gminy Malanów z dnia 8 maja 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Malanów