Uchwała Nr XXXVIII/259/2022 Rady Gminy Malanów z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie uchwalenia  Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Malanów.