Uchwała Nr XXXVIII/258/2022 Rady Gminy Malanów z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/151/2016 Rady Gminy Malanów
z dnia 20 grudnia  2016 roku w sprawie przyjęcia "Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w Gminie Malanów (Plan Transportowy)"