Uchwała Nr XXXVIII/257/2022 Rady Gminy Malanów z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie przyjęcia ,,Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Malanów"