Uchwała Nr XXVII/190/2009 Rady Gminy Malanów z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłków przyzawanych w odniesieniu do realizacji programu wieloletniego " pomoc państwa w zakresie dożywiania".