Obwieszczenie Wójta Gminy Malanów z dnia 19.05.2022r. o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na „budowie i montażu wolnostojących paneli fotowoltaicznych, obiekt „Instalacja Fotowoltaiczna Feliksów I” o mocy przyłączeniowej do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną” na działce o numerze ewid. 197/2.

 

Treść do pobrania poniżej: