Uchwała Nr XXVII/191/2009 Rady Gminy Malanów z dnia 29 kwietnia w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Malanów dla miejscowości Kotwasice.